انشا: خانه ای که در آن زندگی میکنید را توصیف کنید(طنز)

(1/1)

kave.optional:
خانه ما خیـــــلی خوب  میباشد . در حـــیاط خانه ما یک حوض داریم که یک فواره در وسط آن

میباشد . یک بار که یکی از دوســــتان مادرم خـــــانه ما آمده بود پدرم خیــــلی جو زده شد و در

حـــــوض خانه شیرجه خمــــــپاره ای زد و همه فواره تو اونجای پدرم میباشد !

 
ما یک توالت بزرگ داریم که خیلی همیشه میگیرد و خانه ما خیـــــــلی بو میدهد .در خانه ما یک

حمام میباشد و خیلی لیز است و پدرم همیشه لیز میخورد ! ولی من نمیدانم چرا هر دفعه که پدرم

حمام میرود همه صابون ها غیب میشوند‌!!!سقف خانه ما همیشه در حـــــال ریزش میباشد .

یکبـــــار یک تکه آجر بروی سر برادرم افتاد و قطع نخاع میباشد . ما یک اتاق خواب داریم که هــمه با

هم میخوابیم البته بعضی شب ها که پدرم قاطی میباشذ مرا در توالت می انـــــدازد و  در را هم

قلف میکند و من تا صبح همانجا میخوابم و خیلی حال میدهد.ما یک کمد خیلی بزرگ داریم که هر

وقت صاحب حانه می آید پــــــــدرم به صورت کاملا اتفاقی در داخل آن میباشد ! خانه ما اجاره ای

میباشد و هر ماه کــــلی اجاره میدهیم ولی صاحب خانه ما خیلی پفیوز میباشد و وسایل ما را تو

جوب می اندازد ! خانه ما ضد زلزله میباشد و خیلی محکم است ولی هر سال در چهارشنبه سوری

خانه ما ریخته میباشد . پدرم میگوید که یک خانه بزرگ تو ولنجک برای ما میخرد که از اجاره نشینی

راحت بشویم! مادرم از این حرف پدرم خیلی قرمز میباشد و من را خیلی کتک میزند .خانه ما خیلی

باحال میباشد و من خیلی آن را دوست میدارم

 

و این بود انشاء من ...
از سیروس

کنترل

[0] صندوق پستی